Veelgestelde vragen

Staat jouw vraag er niet bij? Stel hem dan hier.

 

Wie is eigenaar van het lichaamsmateriaal?

Jouw lichaamsmateriaal blijft van jou. Het ziekenhuis waar jouw materialen opgeslagen liggen, mag jouw materialen alleen bewaren als jij daar toestemming voor hebt gegeven of geen bezwaar hebt gemaakt (dat verschilt per ziekenhuis). Besluit jij achteraf alsnog dat het ziekenhuis jouw materialen niet mag bewaren, dan kun je dat melden en dan wordt het vernietigd.

Kan bewaard lichaamsmateriaal door Politie of Justitie worden opgeëist?

Nee. Er is geen wettelijke basis op grond waarvan Politie of Justitie opgeslagen lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek kan vorderen in het kader van strafrechtelijk onderzoek. Het gemeenschappelijke standpunt van alle UMC’s, de Nederlandse biobanken en de KNMG is dat justitie geen toegang heeft tot weefsel opgeslagen voor wetenschappelijk onderzoek of zorg, nu niet en in de toekomst niet. Voor nader gebruik banken gold en geldt onverkort de medische geheimhoudingsplicht.

Er is in 2011 sprake geweest van nieuwe wetgeving die het afstaan aan Justitie van DNA en lichaamsweefsel opgeslagen voor wetenschappelijk onderzoek versoepelt. Hiertegen zijn grote bezwaren ingebracht en dit wetsvoorstel is vooralsnog ingetrokken.

Weet de onderzoeker wie ik ben?

Nee. Alle onderzoeksgegevens zijn voor een onderzoeker anoniem. Een onderzoeker ziet alleen gecodeerde informatie en heeft dus geen gegevens waarmee hij/zij kan achterhalen van wie het lichaamsmateriaal is dat hij of zij voor het onderzoek gebruikt. Hiermee is de privacy van de patiënt gegarandeerd.

Hebben bedrijven of zorgverzekeraars ook toegang tot deze gegevens?

Nee, bedrijven en zorgverzekeraars krijgen nooit toegang tot de gegevens. Wel kan een bedrijf onderzoek financieren.

Kan ik me alsnog aanmelden voor LifeLines?

Helaas kan LifeLines geen nieuwe deelnemers meer ontvangen. LifeLines is sinds november 2013 een gesloten cohort, dat betekent dat de groep van 167.000 LifeLines deelnemers de vaste groep is waar geen nieuwe deelnemers (ook geen kinderen van deelnemende ouders) meer aan worden toegevoegd.