Kan bewaard lichaamsmateriaal door Politie of Justitie worden opgeëist?

Nee. Er is geen wettelijke basis op grond waarvan Politie of Justitie opgeslagen lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek kan vorderen in het kader van strafrechtelijk onderzoek. Het gemeenschappelijke standpunt van alle UMC’s, de Nederlandse biobanken en de KNMG is dat justitie geen toegang heeft tot weefsel opgeslagen voor wetenschappelijk onderzoek of zorg, nu niet en in de toekomst niet. Voor nader gebruik banken gold en geldt onverkort de medische geheimhoudingsplicht.

Er is in 2011 sprake geweest van nieuwe wetgeving die het afstaan aan Justitie van DNA en lichaamsweefsel opgeslagen voor wetenschappelijk onderzoek versoepelt. Hiertegen zijn grote bezwaren ingebracht en dit wetsvoorstel is vooralsnog ingetrokken.